Rodinné firmy v ČR a generační výměna

Fenomén značky společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) pořádá dne 16.2.2017 od 08.30 – 11.00 hodin pracovní snídani nazvanou Rodinné firmy v ČR a generační výměna.

Pracovní snídani povede generální ředitelka Asociace Eva Svobodová a je určena pro zakladatele a nástupníky RODINNÝCH FIREM s cílem neprodávat firmu a zachovat ji v rodinných rukách, i pro ty, kteří mají zájem rodinnou firmu založit.

Hlavními tématy tedy bude tedy jak nástupnictví v rodinné firmě, kdy začít s dětmi mluvit o nástupnictví, jak je na to připravit, jak připravit i vaše zaměstnance, aby zůstali loajální k vašim dětem, jak to vidí právě nástupníci,  a nebo třeba např. jakým chybám se vyvarovat.

Akce je zdarma a pro účast je nutné přihlásit se na emailu registrace@fenomen-znacky.cz.

 

Paní ředitelko, proč jste si jako téma pracovní snídaně vybrala právě rodinné firmy?
Otázkou nástupnictví a generační výměny v rodinných firmách se zabýváme v asociaci už téměř 5 let. Před pěti lety byla odezva z členské základny téměř nulová. Nikdo ani nevěděl, co je vlastně rodinná firma, všichni řešili provoz, krizi, výplaty, pohledávky, úvěry a na toto nebyl čas. Poslední dva roky vidíme, jak prudce stoupá zájem zakladatelů o toto téma, protože najednou zjistili, že jsou ve věku, kdy už se cítí unaveni a rádi by postupně firmu někomu předali, jenže mnohdy nemají komu, když se podívají na své nejbližší.

svobodova-mdpMohla byste prozradit nějaká čísla, kolik rodinných firem v České republice momentálně máme?
Bohužel nemohla, neboť není legislativně ukotvena definice, co je rodinná firma a ČSÚ tedy tento údaj ani nesleduje. Resp. pouze Nový občanský zákoník zná rodinný závod, což je ale velmi vágní úprava. Naším cílem pro letošní rok je ukotvit přesnější definici rodinné firmy v české legislativě, a to rodinná společnost, rodinná živnost a rodinná farma. AMSP ČR připravuje mechanismus, který naváže na Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě, kde se nejen jasně poukazuje jejich na mimořádný vliv na ekonomiku, ale současně se i sděluje, že neexistuje jednotná evropská definice a členské země se vyzývají k rychlému vymezení pojmu a jasné institucionální podpoře rodinných firem. I naše dosavadní průzkumy prováděné nezávislou agenturou IPSOS napříč všemi regiony České republiky potvrzují, že rodinné firmy jsou stabilnější, odolnější, mají lepší sociální vazby s okolím i se zaměstnanci a jsou často opravdovými regionálními vzory. Pokud se nedaří, neodstěhují se jako velké korporace do jiných zemí, ale snaží se v maximální míře firmu udržet při životě, neboť jejich cíl je předat ji dalším generacím.

 

Vyskytují se rodinné firmy napříč všemi obory, nebo jsou nějaké početnější? (např. řemeslné, kde se řemeslo předává z generace na generaci, výrobní atd.)
Nemáme přesná data, ale rodinné firmy jsou napříč obory – ať už jde o řemesla, výrobní firmy, služby jako cestovní kanceláře, zemědělské farmy, ale nástupnictví řeší i lékaři, lékárníci, advokáti apod.

Existují nějaké zásadnější rozdíly mezi rodinnou firmou a tou „normální“? Mají rodinné firmy nějaká svá specifika?
Rodinné firmy zaměstnávají celé rodiny i bližší příbuzné, tedy jde jim jednak o dobré jméno a také o živobytí pro vlastní rodinu i rodiny svých zaměstnanců. Když se nedaří, snaží se nepropouštět, ale třeba jen sníží mzdy, úvazky apod. Jejich zaměstnanci jsou často spolužáci ze školy, bydlí ve stejné vsi nebo ve městě, všichni se znají. Vazby jsou zde adresné, nikoli jen čárka na seznamu v korporaci.

Dle Vaší zkušenosti z praxe, mají děti rodičů, majitelů, zájem pokračovat ve vedení firmy?/ Případně s jakými největšími problémy se rodinné firmy potýkají?
Na to není jednoznačná odpověď. Řada podnikatelů, kterým se dařilo, umožnila studovat svým dětem v zahraničí a ony se teď nechtějí do Čech vracet. Řada dětí také tíhne ke zcela jinému oboru – pokud máte doma syna lékaře, těžko po vás převezme strojírenskou firmu. Nástupnictví je běh na dlouhou trať a s potomky je třeba na toto téma hovořit nejpozději ca ve 12-13 letech, kdy se rozmýšlejí na jako školu půjdou a jaký obor budou studovat. Nástupníci zase často zmiňují, že je to pro něj příležitost i povinnost zároveň, neboť cítí tu tíhu odpovědnosti, že nesmí zklamat – očekává to jejich rodina i jejich okolí a tlak je obrovský. Nejčastějším problémem je nepřipravenost potomka a jeho „dosazení“ do ředitelské pozice – zaměstnanci jej obvykle nerespektují. Dále je velmi častým jevem snaha nástupníka směřovat jinak rodinnou firmu, než jak tomu bylo za jejího zakladatele a zde dochází velmi často ke generačním střetům názorů. Mnoho zakladatelů zmiňuje, že jejich dětem chybí praxe v jiných firmách, kde by s nimi nejednali „v rukavičkách“, neboť jsou to přece budoucí majitelé.


Tématu rodinných firem se
Asociace hodně věnuje, pořádali jste soutěž Rodinná firma roku, s jakým ohlasem jste se setkali?
Každým rokem se nám zvyšuje počet přihlášených. Vítězové velmi oceňují následnou medializaci firmy.

Rodinné firmy patří mezi hlavní aktivity Asociace. Zřídili jste k tomuto projektu i web www.rodinnafirma.net. Pro koho je web určený a jaké informace tam můžeme najít?
Web je pouze pro rodinné firmy, hlavním cílem je příprava nástupnictví, což je proces na minimálně 2 roky a musí se velmi dobře a pečlivě připravit, dále máme uzavřenou zónu webu pro zapojené rodinné firmy, kde si mohou vyměňovat zkušenosti, ale také vzájemně nabízet stáže pro své nástupníky.

Jaké další aktivity (kromě naší společné akce 16.2) pro rodinné firmy chystáte?
Budeme pokračovat v regionálních kulatých stolech pro zakladatele a nástupníky rodinných firem, který se nikde neúčastní poradci, bankéři a novináři. Velice si ceníme toho, že nás rodinné firmy nechají nahlédnou „do kuchyně“ a často se podělí i o negativní zkušenosti s generační výměnou. Každopádně velkými úkolem zůstává definice rodinné firmy do české legislativy, následně statistické zmapování rodinných firem v ČR a jejich významu a v návaznosti na to cílená podpora pro ně.

Děkuji a těšíme se na viděnou 16.2. na pracovní snídani s generální ředitelkou AMSP ČR Evou Svobodou s názvem Rodinné firmy v ČR a generační výměna.

 

amsp-logo-cesky-velke-pruhledne

 

Odkazy:
www.amsp.cz
www.rodinnafirma.net
http://www.fenomen-znacky.cz/rodinne-firmy-v-cr-a-generacni-vymena/
FB událost zde

 

Máte nějaký dotaz? Napište nám na ratajova@fenomen-znacky.cz

 

Označeno v Nezařazené