Snídaně s předsedou pro AVPO ČR a Značku spolehlivosti

1.11. – Snídaně s předsedou pro AVPO ČR a Značku spolehlivosti

predsedaKdy: 1.11.2017
Kde: Úřad průmyslového vlastnictví, A. Čermáka 2a
Čas: 10:00 – 12:30
FB událost zde

Určeno pro členy AVPO ČR a Značky spolehlivosti
www.avpo.cz
www.znackaspolehlivosti.cz

 

 

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

AVPO ČR od roku 2010 zastřešuje a hájí zájmy neziskových organizací, které společnosti nabízí veřejně prospěšné služby.  Posláním asociace je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru ČR. AVPO ČR se ve své činnosti zaměřuje na posílení důvěryhodnosti neziskového sektoru, na podporu soukromého dárcovství v ČR a na posílení vícezdrojového financování neziskových organizací. Členské neziskové organizace o sobě poskytují  podrobné údaje, které přesahují rámec současných zákonů a zvyklostí. V současnosti má AVPO ČR  94 členů.

AVPO ČR nabízí neziskovým organizacím systém hodnocení spolehlivosti – tzv. Značku spolehlivosti (celým názvem Spolehlivá veřejně prospěšná organizace). V současnosti spravuje 25 držitelů Značky spolehlivosti na www.znacka-spolehlivosti.cz.

AVPO ČR je významným hráčem při tvorbě legislativy pro neziskový sektor, je partnerem pro jednání s institucemi státní správy a samosprávy. Tajemník AVPO ČR je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

AVPO ČR je aktivním členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodního výboru ICFO (International Committee on Fundraising Organizations). Více na: http://www.avpo.cz/.

Označeno v Nezařazené