Fenomén značky- Storytelling a osobní značka

Fenomén značky- Storytelling a osobní značka
Osobní značka je vaše pověst. Jaký příběh o sobě vyprávíte vy?

Kdy: 5.10.2016
Místo: místnost KRB, Klimentská 1443/50, Praha 1
FB událost zde
Registrace na akci zde
Minimální počet účastníků: 6 osob
Maximální počet účastníků: 12 osob

 

Vaše investice: 1288 Kč (včetně DPH) do 15.9.2016!!!
1688 Kč (včetně DPH) od 15.9. – 30.9. 2016
1888 Kč (včetně DPH) od 1.10. – 5.10. 2016

V ceně občerstvení, voda, káva, čaj, tištěné materiály.

Platební informace: Po registraci obdržíte na registrovaný email zálohovou fakturu, kterou je nutné uhradit v termínu její splatnosti. 
Na místě možnost platby pouze v hotovosti.

REGISTRACE: na webu zde nebo na emailu registrace@fenomen-znacky.cz

Podmínky registrace viz níže.

Akci pořádají Chytilová & spol., patentová kancelář a Alena Ratajová – freelancer v oblasti komunikace.

Lektor: Monika Nevolová, www.umenivpraci.cz

Program:

09.00 – Registrace
09.30 –  Začátek
13.30 – Ukončení
Přestávky dle lektorky a účastníků

Co se naučíte?

Jak poznat a budovat svoji osobní značku?
Váš příběh jako základ osobního marketingu
Struktura, dynamika, provedení a zapamatovatelnost
Jak prezentovat svoje schopnosti a odbornou způsobilost a působíte při takové sebeprezentaci sebejistě a přesvědčivě?
Jak rozvinout kreativitu pro tvoření příběhů
Jak zvládat a reagovat na námitky vašeho potenciálního obchodního partnera či na nečekané otázky, na něž neznáte odpověď

Využívané techniky:
Storytelling | Stand up | Koučink

Pro koho je určeno?
Pro podnikatele, manažery, HR, marketingové pracovníky, lídry…

Jak to probíhá?
Budeme si hrát, ano, budeme hrát sérii her a improvizačních disciplín, které nás naučí bourat stereotypy a přemýšlet jinak a pohotověji. K tomu všemu přidáme trochu teorie, aby to celé do sebe zapadlo jako užitečná mozaika.

S sebou si vezměte pohodlné oblečení a obuv (vysoké podpatky raději nechte doma) a dobrou náladu:-)

 

Vizitka lektora:

Mgr. Monika Nevolová

Monika Nevolová, původně profesí psycholožka se díky kreativnímu zaměření a literárnímu umu realizovala několik let v tištěných médiích a v posledních 7 letech v TV médiích na pozicích dramaturga, kreativního producenta a content development managera (ČT, TV NOVA), dále působila jako creative director vzdělávací společnosti pro manažerské a koučovací programy (Neuroleadership Group).

Monika je certifikovaným exekutivním a životním koučem, trenérem komunikačních a improvizačních dovedností a storytellingu a její snahou je porozumění emocím a podporování pocitu tvůrce v každém z nás. Zkušenosti z korporátního prostředí, z oblasti psychologie a koučinku, vzdělávání a umění ji vedly k založení vlastní společnosti Umění v práci s.r.o. – www.umenivpraci.cz, jejíž hlavní doménou jsou firemní workshopy, tréninky a eventy založené na praxi, interaktivitě a efektivní kombinaci nástrojů byznysu a umění.

Její workshopy, tréninky a semináře jsou velmi interaktivní a podle zaměření obsahují především techniky efektivní komunikace, storytellingu, improvizace, stand up a koučinku. Monika je spoluautorkou knihy Buďte mistry improvizace, a autorkou knih Bez výmluv!, Dotýkání dovoleno!, Přeji Ti krásné Vánoce. Všechny knihy vyšly ve vydavatelství Grada. V současnosti připravuje další knihu na téma Storytelling.

Mezi její klienty patří: KPMG, Eset, Home Credit, Hitrádio Vysočina, Slovnaft, E.ON, Bepon SK, Grada Publishing, O2, T-Mobile, TV Nova (CET 21), Western Digital, Castrol, PFP finance, KDU-ČSL, Minerva 21, MS ČR, KOUS Vysočina, Divino SK, Edenred SK, a další.

 

Registrační podmínky:
1. Okamžikem přihlášení se registrace pro přihlašovatele stává ZÁVAZNOU. Přihlášený účastník může, v nutném . případě, za sebe vyslat náhradníka. Při neúčasti se vložné nevrací.
2. Po doručení Vaší registrace obdržíte e-mailem (případně písemně či jiným odpovídajícím způsobem) nejpozději do 5 pracovních dnů zálohovou fakturu na účastnický poplatek, který musí být uhrazen v termínu splatnosti zálohové faktury. Částka účastnického poplatku je fakturována v Kč. Daňový doklad obdržíte při prezenci před zahájením semináře, případně e-mailem. Ceny jsou včetně DPH.
3. Snížený, akční, či jinak zvýhodněný účastnický poplatek musí být uhrazen na základě vystavené zálohové faktury v termínu její splatnosti.  V případě, že zvolíte formu úhrady na místě, bude účastnický poplatek účtován v plné výši. V tomto případě nelze uplatnit žádnou slevu.
4. Registrovaný účastník (dále jen „účastník“) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. ve spojení s 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. jako uživatel adresy elektronické pošty uvedené v registračním formuláři souhlasí s tím, aby organizátor a přednášející směli užít předmětnou adresu k šíření vlastních obchodních sdělení i k účelu šíření sdělení (nabídky obchodu a služeb) partnerů seminářů.
5. Každý přihlášený účastník bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že v průběhu seminářů může pořadatel (případně jím oslovená či semináři přítomná media) pořizovat zvukový, obrazový a zvukově-obrazový záznam z průběhu seminářů vč. záznamu samotného místa konání seminářů. Pořadatel prohlašuje, že tyto zvukové, obrazové či zvukově-obrazové záznamy použije toliko pro prezentaci seminářů v médiích (vč. internetových), na webových stránkách pořadatele a přednášejících (či vedených pořadatelem nebo přednášejícími) a vždy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
6. V případě registrace zaslané 3 dny a méně před konáním semináře je třeba prokázat úhradu účastnického poplatku předložením písemného potvrzení o provedení úhrady u registračního pultu na semináři.
7. Změna programu vyhrazena.

 

 

Označeno v Nezařazené