Fenomén značky – PKM pro podnikatele

road-sign-798177_960_720

Kdy: 11.10.2016
Místo: místnost DON GIOVANNI, Flexi Office s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00, Praha 1
FB událost zde
Registrace na akci na emailu registrace@fenomen-znacky.cz nebo přes Networkuj.cz

Co to je PKM?
Právní, komunikační a marketingové minimum informací, které by každý podnikatel měl znát a ovládat. V dnešním světě informačních technologií je tolik věcí, které jako podnikatelé musíme vstřebat a používat, že se v tom malinko ztrácíme. Jak to udělat jednoduše a efektivně tak, abyste si udělali obrázek, který z nástrojů je nejvhodnější právě pro vás?

Od tří prezentujících – odborníků na dané téma – se dozvíte praktické rady a tipy, které pak můžete použít právě pro vaše podnikání.

PS: Věděli jste, PKM také znamená označení jednoho typu Kalašnikova. Tento seminář je tedy tou nejlepší zbraní pro vaše podnikání.

Akci pořádají Chytilová & spol., patentová kancelář a Alena Ratajová – freelancer v oblasti komunikace

Pro koho je určeno? Pro podnikatele (začínající i stávající), ale i pro ty, kdo o podnikání uvažují, manažery, studenty…

Časová náročnost: Celkem 3,5 hodiny.

 

PROGRAM:

10.00 – Registrace
10.15 – Mgr. Daniel Macek – Právní minimum pro podnikatelewww.maceklegal.cz – Žijí právníci v jiném světě a mluví pro vás cizím jazykem? Nahlédneme do tajů právního prostředí a srozumitelným jazykem a lidským přístupem vám spoustu věcí objasníme. Přijďte se dozvědět o právním minimu, které byste jako podnikatelé měli znát. Bavit se budeme také o autorském zákoně, ochraně osobních údajů, sociálních sítích, vašich právech a povinnostech, či třeba o chystaných novinkách v zákoně.
11.00 – Přestávka (Coffee break)
11.15 – Alena Ratajová, MBA – Komunikační minimum pro podnikatelewww.alenaratajova.cz – Jak komunikovat své podnikání a dát o sobě vědět? Dozvíte se, jaké informace nezbytně potřebujete, jak komunikovat s cílovou skupinou, jak psát texty, jak se pohybovat po sociálních sítích a spoustu dalších praktických rad a tipů na nástroje, které pro svou komunikaci můžete využít.
12.00 – Přestávka (Coffee break)
12.15 – Ing. Zdeněk Blažek, MBA – Marketingové minimum pro podnikatelewww.zdenekblazek.cz – Marketing – velmi skloňované slovo v poslední době. Jak na něj? A co to vlastně marketing je a jak ho uchopit právě pro to, co děláte vy? Povíme si dále o aktuálních trendech, o tom, co (ne)funguje, jaké základní otázky si položit při stanovení marketingové strategie i jednoduchého akčního plánu a spoustu dalšího.
13.00 – Panelová diskuze, dotazy
13.30 – Závěr

Minimální počet účastníků: 15 osob
Maximální počet účastníků: 30 osob

Vaše investice: 1288 Kč (včetně DPH) do 15.9.2016!!!
1688 Kč (včetně DPH) od 15.9. – 5.10. 2016
1888 Kč (včetně DPH) od 5.10. – 11.10. 2016
V ceně občerstvení, voda, káva, čaj, tištěné materiály.

Přihlášení na akci je možné i na emailu: registrace@fenomen-znacky.cz (případně přes Networkuj.cz)

 

Po registraci obdržíte na registrovaný email zálohovou fakturu, kterou je nutné uhradit v termínu její splatnosti.
Na místě možnost platby pouze v hotovosti.

Podmínky registrace viz níže.

Vizitky prezentujících:
Mgr. Daniel Macek
www.maceklegal.cz – advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory od roku 2011. Od listopadu 2007 pracoval u společnosti NSG Morison jako advokátní koncipient. V roce 2011 úspěšně složil advokátské zkoušky a od listopadu 2011 zastával v NSG Morison funkci advokáta a manažera právního oddělení, v rámci které získal praktické právní a obchodní zkušenosti a dovednosti.
Je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické. V průběhu studií působil na pozici právního asistenta ve společnosti Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., advokátní kancelář a zároveň pracoval v O2 aréně, kde působil jako manažer od roku 2004 až do svého nástupu do společnosti NSG Morison. Je členem České advokátní komory, celosvětové organizace Lions Club a řadě dalších organizací.
Profiluje se v oblasti práva obchodních korporací, vymáhání pohledávek a práva duševního vlastnictví, zejména ochranných známek.

Alena Ratajová, MBAwww.alenaratajova.cz – Její specializací je komunikace, online marketing, sociální sítě, organizování a příprava eventů. Propojování kontaktů a networkingová setkání jsou její zálibou. V dobách, kdy své komunikační dovednosti využívala i při moderování v rádiu, měla pořad na podporu začínajících podnikatelů a jejich projektů. Podpoře podnikání se stále věnuje. Spravuje několik Facebookových profilů, píše blog o komunikaci a příspívá do online magazínu Svět úspěšných.

Ing. Zdeněk Blažek, MBAwww.zdenekblazek.cz – Vzděláním ekonom, je současně marketingovým manažerem a expertem na strategický marketing, kde se detailně zabývá fungující marketingovou optimalizací, budováním i řízením značek s nezaměnitelnou vášní pro inovativní vizuální identitu. V roce 2011 s úspěchem debutoval v soutěži Marketér roku na třetím místě, aby v roce 2015 na základě dlouhodobě dosahovaných výsledků v 360st. marketingu vyhrál konkurenční soutěž, získal ocenění Czech Marketing Awards a stal se tak nejlepším marketérem uplynulého roku. Aktuálně se zabývá unikátními marketingovými strategiemi pro crowdfunding, který je v České republice teprve na začátku.

 

Registrační podmínky:
1. Okamžikem přihlášení se registrace pro přihlašovatele stává ZÁVAZNOU. Přihlášený účastník může, v nutném případě, za sebe vyslat náhradníka. Při neúčasti se vložné nevrací.
2. Po doručení Vaší registrace obdržíte e-mailem (případně písemně či jiným odpovídajícím způsobem) nejpozději do 5 pracovních dnů zálohovou fakturu na účastnický poplatek, který musí být uhrazen v termínu splatnosti zálohové faktury. Částka účastnického poplatku je fakturována v Kč. Daňový doklad obdržíte při prezenci před zahájením semináře, případně e-mailem. Ceny jsou včetně DPH.
3. Snížený, akční, či jinak zvýhodněný účastnický poplatek musí být uhrazen na základě vystavené zálohové faktury v termínu její splatnosti. V případě, že zvolíte formu úhrady na místě, bude účastnický poplatek účtován v plné výši. V tomto případě nelze uplatnit žádnou slevu.
4. Registrovaný účastník (dále jen „účastník“) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. ve spojení s 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. jako uživatel adresy elektronické pošty uvedené v registračním formuláři souhlasí s tím, aby organizátor a přednášející směli užít předmětnou adresu k šíření vlastních obchodních sdělení i k účelu šíření sdělení (nabídky obchodu a služeb) partnerů seminářů.
5. Každý přihlášený účastník bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že v průběhu seminářů může pořadatel (případně jím oslovená či semináři přítomná media) pořizovat zvukový, obrazový a zvukově-obrazový záznam z průběhu seminářů vč. záznamu samotného místa konání seminářů. Pořadatel prohlašuje, že tyto zvukové, obrazové či zvukově-obrazové záznamy použije toliko pro prezentaci seminářů v médiích (vč. internetových), na webových stránkách pořadatele a přednášejících (či vedených pořadatelem nebo přednášejícími) a vždy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
6. V případě registrace zaslané 3 dny a méně před konáním semináře je třeba prokázat úhradu účastnického poplatku předložením písemného potvrzení o provedení úhrady u registračního pultu na semináři.
7. Změna programu vyhrazena.

 

Označeno v Nezařazené