Registrační podmínky

Registrační podmínky:
1. Okamžikem přihlášení se registrace pro přihlašovatele stává ZÁVAZNOU. Přihlášený účastník může, v nutném případě, za sebe vyslat náhradníka. Při neúčasti se vložné nevrací.
2. Po doručení Vaší registrace obdržíte e-mailem (případně písemně či jiným odpovídajícím způsobem) nejpozději do 5 pracovních dnů zálohovou fakturu na účastnický poplatek, který musí být uhrazen v termínu splatnosti zálohové faktury. Částka účastnického poplatku je fakturována v Kč. Daňový doklad obdržíte při prezenci před zahájením semináře, případně e-mailem.
3. Snížený, akční, či jinak zvýhodněný účastnický poplatek musí být uhrazen na základě vystavené zálohové faktury v termínu její splatnosti. V případě, že zvolíte formu úhrady na místě, bude účastnický poplatek účtován v plné výši. V tomto případě nelze uplatnit žádnou slevu.
4. Registrovaný účastník (dále jen „účastník“) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. ve spojení s 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. jako uživatel adresy elektronické pošty uvedené v registračním formuláři souhlasí s tím, aby organizátor a přednášející směli užít předmětnou adresu k šíření vlastních obchodních sdělení i k účelu šíření sdělení (nabídky obchodu a služeb) partnerů seminářů.
5. Každý přihlášený účastník bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že v průběhu seminářů může pořadatel (případně jím oslovená či semináři přítomná media) pořizovat zvukový, obrazový a zvukově-obrazový záznam z průběhu seminářů vč. záznamu samotného místa konání seminářů. Pořadatel prohlašuje, že tyto zvukové, obrazové či zvukově-obrazové záznamy použije toliko pro prezentaci seminářů v médiích (vč. internetových), na webových stránkách pořadatele a přednášejících (či vedených pořadatelem nebo přednášejícími) a vždy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
6. V případě registrace zaslané 3 dny a méně před konáním semináře je třeba prokázat úhradu účastnického poplatku předložením písemného potvrzení o provedení úhrady u registračního pultu na semináři.
7. Změna programu vyhrazena.