Právní minimum pro podnikatele

Právo, právníci, právní záležitosti – jak vám tahle slova zní? Dobře, nebo vám to připomíná problém či komplikaci?

Jak se říká „neznalost zákona neomlouvá“ a proto je dobré se v právní problematice orientovat, obzvlášť pokud podnikáte.

Můžete začít studovat zákony a zákoníky, brouzdat na internetu, pročítat různá fóra či poradny, nebo se někoho zeptat. Tato možnost mi přijde jako ta nejpohodlnější a nejdůvěryhodnější.

Vybrala jsem si Daniela Macka, advokáta a majitele advokátní kanceláře Macek Legal, který se profiluje v oblasti práva obchodních korporací, vymáhání pohledávek a práva duševního vlastnictví, zejména ochranných známek. Dan bude jedním z prezentujících na akci Fenomén značky – PKM pro podnikatele.


Dane, tvými klienty jsou převážně podnikatelé, co je teď v současné době nejvíc „trápí“ z právního hlediska?

Podnikatele dlouhodobě trápí administrativní zátěž spojená se zahájením podnikání a zakládáním společností a nepřehledné daňové povinnosti. Tyto problémy jsou obecně známé, nicméně je lze úspěšně řešit s pomocí odborníků, kteří se na dané oblasti zaměřují a kteří mohou podnikatelům ušetřit spoustu času i nervů. Největší úskalí ale v součinnosti vidím v existenci povinností, o kterých podnikatelé ani netuší, že jsou na ně kladeny a tak je logicky neřeší. Když pak dojde ke kontrole ze strany státních institucí nebo sporu, je už často pozdě.

Tak například mnoho podnikatelů nesplňuje dostatečně informační povinnost ve vztahu ke spotřebitelům. Ač se snaží orientovat co nejvíce pro-zákaznicky, nevědí, že je zde nově zavedené mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Řada podnikatelů také podceňuje otázku ochrany osobních údajů a nakládá s nimi v rozporu se zákonem. To může připoutat pozornost nejen úřadů, ale i nespokojených klientů nebo konkurence. Pozornost by podnikatelé také měli věnovat pracovněprávní oblasti a nezapomínat, že by na pracovišti měli být kdykoliv schopni doložit pracovní smlouvy svých zaměstnanců a jejich docházku. To je ta veřejnoprávní problematika.

Další trápení pak vychází už z mezilidských vztahů, ale i tomu se dá do jisté míry předcházet. Důležité je se nenechat z počátku příliš unést a promyslet budoucí scénáře. Profesionálně nastavené smlouvy a dohody mezi společníky, ale i kamarády, mohou uklidnit situace, kdy nejde vše podle plánu.

Dokázal bys říct, co by mělo patřit do právního minima, které by měl znát každý podnikatel?

To minimum, ve kterém by se měl podnikatel orientovat, je bohužel celkem obsáhlé a často se to bez pomoci neobejde. Souvisí to i s tím, co jsem již uvedl.Obecně bych však poradil, že je lepší problémům předcházet, než je pak řešit. Tedy například mít kvalitní a vyvážené smlouvy v písemné podobě, ale uvědomovat si, že i slovo zavazuje a že ve styku mezi podnikateli se přihlíží i k obchodním zvyklostem. Počítat s tím, že podnikatelé jsou jako odborníci v jednotlivých oblastech vázáni vyšší mírou odpovědnosti, než je tomu v běžném životě, a že nepodnikatelé jsou ve vztahu k nim bráni jako slabší strana, která je více chráněna.

Členové orgánů společností pak musí jednat s péčí řádného hospodáře, musejí být loajální, neporušovat zákaz konkurence a oznamovat možný střet zájmů. Porušení těchto povinností může vést k náhradě újmy a ručení za dluhy společnosti (a to i ve společnosti s ručením omezeným!) a může být i překážkou dalšího podnikání. A pak samozřejmě mít přehled o svých závazcích a informovat se o nových povinnostech, nebo si sehnat někoho, kdo to udělá za vás.

Na co je třeba myslet před zahájením podnikání? Jaké právní kroky podniknout?

Myslím, že by si každý nejdříve měl promyslet, co ho může čekat. Brát v potaz ty nejskvělejší i nejčernější scénáře. Ve společnosti s více společníky nebo mezi partnery dobře nastavit vztahy. Informovat se o konkrétní oblasti, ve které se bude zamýšlené podnikání odehrávat.

Ty problémy, které podnikatele trápí a o kterých jsme již mluvili, se velmi odvíjejí právě od tohoto. Důkladná příprava dokumentace na různé úřady a rejstříkový soud ušetří hodně času i financí. Samostatní živnostníci to mají o něco jednodušší, založení živnosti je rychlé a i zde komunikaci s živnostenským úřadem může v zastoupení vyřídit někdo jiný. Na druhou stranu vyjednávací pozice živnostníka může být slabší a tak to nechce podcenit nastavení smluvních vztahů s dodavateli, odběrateli a dalšími partnery.

Jaké právní povinnosti má OSVČ?

Vést účetnictví, platit daně a sociální a zdravotní pojištění, a další povinnosti už záleží na tom, zda je či není plátcem DPH. Další povinnosti pak závisejí na oboru živnosti a mohou být dosti odlišné, takže nelze generalizovat. Jako každý podnikatel pak má povinnost dostát své odpovědnosti odborníka a nezneužívat svého (zpravidla) zkušenějšího postavení vůči zákazníkům.

Jaké právní povinnosti má s.r.o.?

Společnost s ručením omezeným plní ty samé povinnosti jako OSVČ. K tomu však musíme přičíst povinnost uveřejňovat účetní závěrky a v případě, že se jedná o plátce DPH, tak i informace na svých webových stránkách.

Pokud podnikatel stojí před rozhodnutím zůstat OSVČ či založit s.r.o.? Co bys poradil?

Záleží na zaměření podnikatelské činnosti a dalších faktorech. Například OSVČ platí povinně odvody na sociální a zdravotní pojištění, kdežto podnikatel v s.r.o. má na vybranou, tedy v případě, že podle smlouvy o výkonu funkce nedosahuje příjmu ve výši zákonné hranice. Ten nejpodstatnější rozdíl je samozřejmě v tom, že s.r.o. odpovídá svým majetkem a společníci ručí pouze ve výši nesplacených vkladů, kdežto OSVČ odpovídá celým svým osobním majetkem.

Jsem-li podnikatel a mám webové stránky? Jsou nějaké právní povinnosti, které musím dodržovat ze zákona?

Základními údaji, které musí uvádět každý podnikatel, je jeho jméno, případně název obchodní společnosti, sídlo, IČO a v případě, že je zapsán v obchodním rejstříku, tak údaj o zápisu včetně oddílu a vložky. Všechny tyto údaje musí být povinně i na obchodních listinách. Pak už záleží na tom, zda jste akciová společnost, koncern nebo třeba poskytujete prostřednictví webu své služby či prodáváte zboží jako e-shop. Další povinnosti se v závislosti na těchto skutečnostech liší a je lepší poradit se přímo se svým právním zástupcem.


Pokud vás právní téma zajímá a chtěli byste se dozvědět víc, přijďte 11.10. na akci s názvem Fenomén značky – PKM pro podnikatele.

Právní minimum pro podnikatele bude jednou z prezentací a dozvíte se spoustu praktických rad a tipů,  novinek  a důležitých informací, které byste jako podnikatele měli vědět a znát.

Dalšími tématy jsou komunikační a marketingové minimum pro podnikatele.

Svět úspěšných je mediálním partnerem této akce.

FB: Fenomén značky 

Web: Fenomén značky 

Přihlásit na akci se můžete na emailu registrace@fenomen-znacky.cz nebo na odkazu ZDE

Označeno v Nezařazené