Inovace, patenty a dotace v roce 2016

Inovace, patenty a dotace v roce 2016
aneb ochrana, obrana a financování průmyslového vlastnictví

FOTKY- FENOMEN-ODBORNY -26.5.Kdy: 26.5.2016, 9:30 až 13:00

Kde: Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč

Kapacita: 80 míst

Vstup zdarma

Událost na Facebooku

Registrace: emailem na registrace@fenomen-znacky.cz

Akce v rámci Týdne inovací a ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví, kterou pořádají Chytilová & spol., patentová kancelář a Alena Ratajová – freelancer v oblasti komunikace.

Program:
09.30 – 09.55 – Registrace účastníků
09.55 – 10.00 – Zahájení – Mgr. Michaela Chytilová, Chytilová & spol., patentová kancelář
10.00 – 10.40 – PATENTY V ROCE 2016 – Mgr. Ing. Josef Kratochvíl – Předseda úřadu pro průmyslové vlastnictví – O tom kdy patentovat, o rešerších, co je možné patentovat a zda svá řešení je vždy vhodné zveřejňovat, jak neobjevovat Ameriku a jaké jsou nové trendy v patentové ochraně – www.upv.cz
10.40 – 11.00 – Krátká přestávka
11.00 – 11.40 – DOTACE V ROCE 2016 – Martina Jalovecká – vedoucí divize EU – O tom, jaké jsou dotační výzvy určeny pro ochranu průmyslového vlastnictví pro rok 2016, kdo může být žadatel (podnik, výzkumná instituce atd.), jak vypadá průběh a čeho se vyvarovat –www.equica.cz
11.40 – 12.00 – Krátká přestávka
12.00 – 12.40 – PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PATENTŮ , INOVACÍ A DOTACÍ V ROCE 2016 – Mgr. Jan Morávek – Advokát v advokátní kanceláři CHSH Kališ & Partners s.r.o. – O tom, jak si právně zajistit smlouvy se zaměstnanci, kteří jsou pověření výzkumem a vývojem, smlouvy o mlčenlivosti, licenční smlouvy, úskalí spoluvlastnictví patentů, vymáhání práv – soudní i mimosoudní cestou – www.chsh.cz
12.40 – 13.00 Panelová diskuze, závěr

Pro koho je určeno:
Seminář je určen pro podnikatelský sektor: výrobní podniky, podniky aktivní v oblasti výzkumu a vývoje a IT společnosti podnikající na území České republiky. Užitečné informace přinese stejně tak firmám všech ostatních zaměření působícím na území ČR. Vítání jsou i studenti a majitelé a zakladatelé start-up. A všichni, kteří se zajímají o inovace – jejich ochranu, obranu a financování).

Vizitky:
kratochvil fotoMgr. Ing. Josef Kratochvíl – Předseda Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, člen vědecké rady Metropolitní univerzity.
Pan Josef Kratochvíl je zkušeným odborníkem v oblasti průmyslových práv. V Úřadu průmyslového vlastnictví pracuje od roku 1986, nejprve v patentovém průzkumu a v oblasti patentových informací, později jako náměstek předsedy pro patentové informace, mezinárodní spolupráci a ekonomiku. Od roku 2009 je předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví. Je členem správní rady Evropské patentové organizace a předsedou jejího výboru pro technickou spolupráci. Je předsedou správní rady Visegradského patentového institutu.
Kratochvíl vystudoval Fakultu strojní ČVUT a Právnickou fakultu UK v Praze. Absolvoval řadu krátkodobých a střednědobých zahraničních stáží, včetně stáže u Evropského patentového úřadu a studijních pobytů v USA a Francii. Publikuje, aktivně se účastní vzdělávacích akcí a konferencí z oblasti ochrany průmyslových práv, inovací, výzkumu a vývoje. Externě přednáší na Metropolitní univerzitě v Praze. Více na www.upv.cz

2012_Martina_Jalovecka

Martina Jaloveckávedoucí divize EU fondů společnosti Equica, a.s. Má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti přípravy, realizace i administrace evropských projektů. Za působení na Ministerstvu vnitra ČR se podílela se na tvorbě národních koncepčních materiálů, programů a programových dokumentů pro čerpání dotací EU. Působila jako hodnotitel dotačních programů EU a má rozsáhlé zkušenosti s lektorskou činností. Je přesvědčena o tom, že pro každý dobře rozmyšlený projekt se najde vhodný zdroj financování. Více info na www.equica.cz

 

 

 

 

 

MOR

Mgr. Jan Morávek – Advokát v advokátní kanceláři CHSH Kališ & Partners s.r.o. V rámci své advokátní praxe se mimo jiné zaměřuje na oblast obchodního práva (včetně fúzí a akvizic), na právo společností, insolvence a restrukturalizace a oblast nemovitostí a to jak pro českou tak mezinárodní klientelu. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je člen české advokátní komory a Rozhodčí komise Českého olympijského výboru. Více na www.chsh.cz.

 

 

 

 

chytilova - foto

Moderátorka a spoluorganizátorka akce:
Mgr. Michaela Chytilová – majitelka patentové kanceláře Chytilová & spol. a přednášející na VŠE v oblasti průmyslových práv v podnikové praxi. Je evropskou zástupkyní pro ochranné známky a průmyslové vzory a českou patentovou zástupkyní. Je členkou Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech průmyslového vlastnictví a členkou Komory patentových zástupců. V oblasti průmyslových práv působí již 15 let. Je autorkou řady článků z oblasti průmyslového vlastnictví. Mezi její klienty patří např. Roman Vaněk, známý gurmet a majitel Pražského kulinářského institutu, POLSTRIN DESIGN s.r.o. (významný český výrobce designového nábytku), P3 Logistic Parcs (mezinárodní logistická společnost ) a další. Více info na www.chytilova.cz.

 

 

 

 

alena

Spoluorganizátorka akce:
Alena Ratajová, MBA –freelancer – její specializací je komunikace, online marketing, sociální sítě, organizování a příprava eventů. Propojování kontaktů a networkingová setkání jsou její zálibou. V dobách, kdy své komunikační dovednosti využívala i při moderování v rádiu, měla pořad na podporu začínajících podnikatelů a jejich projektů. Podpoře podnikání se stále věnuje. Více o ní na webu www.alenaratajova.cz

 

 

 

DSC_0535 DSC_0540 DSC_0551 DSC_0555 DSC_0560 DSC_0564 DSC_0570 DSC_0583 DSC_0587 DSC_0594 DSC_0601 DSC_0610 DSC_0644 DSC_0668

Označeno v Nezařazené