Barvy v podnikání

Nebe je modré, tráva zelená, oheň červený… vše má nějakou barvu. Co je to vlastně barva a jak na nás působí? K odpovědi si musíme barvy rozdělit na čistě technický jev spojený s fyzikou a na vnímání barev skrze lidské oko.

Fyzici mi prominou značně zjednodušené vysvětlení, jak vznikají barvy. To proč je nebe modré a tráva zelená, je způsobeno dopadem, odrazem a štěpením bílého světla na určitou vlnovou délku a tu lidské oko vnímá jako barvu. Barvy vnímáme skrze čípky, které jsou součástí sítnice.
„Skvělé, teď vím, proč je nebe modré, ale pořád nevím, jakou barvu do loga a na web si mám dát….“
Máte-li produkt, kterým chcete zaujmout co největší masu lidí, mělo by naprosto ideálně Vaše logo obsahovat červenou, zelenou, nebo modrou barvu. Proč? Právě kvůli té fyzice. V oku máme tři druhy čípků, které vnímají tři základní barvy. Zbytek barev, je již pouhé míchání těchto základních a opět funguje na principu překrývání vlnových délek. V sítnici najdete modré čípky, je jich mnohem méně, odhadem jen asi 4%. Zelených čípků je asi 32% a zbylých 64% je čípků červených.

Tady už jasně vidíte, proč je červená jedna z nejoblíbenějších barev. Máme největší schopnost ji vidět ( na rozdíl od býka, který je barvoslepý a je absolutně jedno, jestli před ním mácháte červenou, nebo bílou látkou :-). Zároveň, i když modrých čípků máme nejméně, jsou nejcitlivější a modrou barvu vidíme nejrychleji ze všech barev.

Takto se dělí barvy z hlediska fyziky a fyziologie, další z aspektů při výběru jakou barvu ponese Vaše značka je psychologie barev. Psycholog Max Lüscher, rozdělil čtyři základní barvy představující čtyři základní lidské potřeby: modrá – klid a spokojenost, zelená – sebeuplatnění, červená – činnost, žlutá – naději.
Z testů oblíbenosti barev jasně vyplývá, že muži tíhnou k činnosti a ženy chtějí mít klid… podívejte se sami, zde je přehled nejoblíbenějších barev:
Podrobněji se podíváme na jednotlivé barvy a to jak z hlediska psychologického, tak i energetického. Jak která barva působí na lidi a jaké emoce a reakce v nich vyvolává. Opravdu reakce, není to nadnesený pojem, je dokázáno, že barvy nám dokáží zvedat tlak, zrychlovat tep, tedy, že na ně lidské tělo nevědomě reaguje.

oblíbenost-barev1

Modrá

Modrá dle psychologů: je barvou klidu, uspokojení a souladu. Mají ji rádi lidé citliví, s bohatým vnitřním životem, hledající lásku a oddanost. Tato barva symbolizuje něhu, věrnost, důvěru, tradici a oddanost. Dávají ji přednost lidé, kteří touží po klidu – unavení, přepracovaní a ti lidé, kteří nemají rádi změny. Když někdo modrou barvu odmítá, tak má strach se ponořit do hlubin svého vlastního nitra, nebo není spokojen se svými současnými vztahy. S odmítáním modré se často setkáváme u mladých lidí, kteří touží se osamostatnit.
Modrá energeticky: je barva komunikace a intuice, světlé tóny jsou komunikační a podporují krční čakru, tmavší modrá se kloní k intuici a má ji ráda čakra třetího oka.

Zelená

Zelená dle psychologů: Ten, kdo dává přednost zelené barvě, si za všech okolností stojí za svým, nezalekne se žádných překážek. Má sklon pečovat o druhé, ale také je rád ovládá a kontroluje. Touží po obdivu a uznání. V Lüscherově testu zelenou, vlastně modrozelenou, volí lidé stateční, houževnatí, ale také umínění a málo přizpůsobiví. Tuto barvu odmítají lidé originální, předpojatí, není oblíbenou barvou lidí zklamaných a vnitřně nejistých. Příčinou odmítání zelené může být i tělesná slabost – nesympatická je často pro lidi trpící srdečními chorobami.
Zelená energeticky: a právě ti lidé trpícími srdečními chorobami by se do zelené měli zahalit od hlavy k patě. Zelená je barva srdeční čakry, tedy citů. Pokud má někdo srdeční chorobu, je jasné, že jeho srdeční čakra a tedy i city ( hlavně sám k sobě) nejsou v pořádku. Zelená je také barvou úspěchu a bohatství, energeticky obnovuje tok životní energie, stejně, jako se na jaře vrací míza do stromů.
Červená

Červená dle psychologů: je výrazem životní síly, aktivity, potěšení z činnosti a dobrého kontaktu s okolím. Značí touhu po silných a hlubokých zážitcích, po úspěchu. Přednost této barvě dávají lidé cílevědomí, energetičtí, tvořiví, schopní usilovné práce a soustředěného vypětí, ale také lidé impulsivní a násilníci. Odmítání červené může být příznakem nedostatku sil, ochablosti, pasivity, únavy a vyčerpání. Lidem, kteří odmítají červenou se zdá, že nemohou dosáhnout na cíle , které si dříve stanovili, a že se jim to ani nikdy nemůže podařit.
Červená energeticky: je barva kořenové čakry, drží nás nohama na zemi, nedovoluje přílišné snění. Mimo jiné červené ponožky jsou skvělé na studené nohy . Podporuje taky pohlavní orgány a jejich aktivitu, proto jsou „červené lucerny“. Zároveň je to barva řekla bych, pouze živočišného aktu, nikoli spojení na více úrovních. Pohled na červenou podporuje impulsivní jednání a akci.

vyznam-barev11

Fialová

Fialová dle psychologů: značí především nezralost – duševní i citovou. Kdo má v oblibě fialovou, ten chce být především okouzlen a touží také okouzlovat druhé. Je to barva sentimentálních snílků a romantiků, kteří příliš nezapadají do běžného praktického života. Jsou to lidé těkaví a nerozhodní. Fialovou ale také často volí kompromisníci, „diplomaté“, lidé zdrženliví, tajnůstkářští a uzavření. Tuto barvu odmítají ti, jenž touží po jistotách, po vztazích nekomplikovaných, a také ti, kdo dobře kontrolují své city. Fyziologicky souvisí obliba fialové s hormonálním stavem. Je nejoblíbenější pro děti v pubertě, těhotné ženy a nemocné s poruchami štítné žlázy. Max Lüscher testováním po celém světě zjistil, že ve fialové nalézají zvláštní zálibu Peršané, černoši z Tanganiky a Indiáni ze střední Brazílie.
Fialová energeticky: A moc dobře vědí, proč to dělají… Fialová je barvou korunní čakry, podporuje napojení na energie, na univerzum a univerzální moudrost. Také na energie a naši podstatu. Fialová je barva duchovna, ale pozor nesmírně záleží na jejím odstínu. Tam, kde potřebujete, aby klienty samo napadlo, co by např. s Vaším výrobkem mohli vše dělat, doplňte jako sekundární barvu fialovou. Vyhněte se fialové jako primární barvě, málokdo je tak duchovně na výši, aby to na něj nepůsobilo příliš invazivně.

Žlutá

Teplá, jasná žluť dle psychologů: působí povzbudivě, osvobodivě. Tato barva symbolizuje změnu a nový začátek. Rádi ji mají lidé bezprostřední, plní nadějí a očekávání. Lidem, jejichž naděje byly zmařeny, se žlutá zdá pokrytecká a licoměrná. Odmítání žluté prozrazuje zklamání a nedůvěru v budoucnost.
Žlutá energeticky: Barva čakry solar plexu, která je slunce v nás. Žlutá je barva životní energie, podporuje zpracování negativních emocí, trávení a smích. Je to hravá barva, která nám umožňuje hrát si opět jako děti a tím i relaxovat. Je symbolem tepla, sluníčka, pohody, dovolené, domova…zkrátka bezpečí a radosti.

Hnědá

Hnědá dle psychologů: je spojena s představou tělesných požitků. Rádi ji mají ti lidé, které zajímá nejvíce ze všeho jejich vlastní pohodlí, ale také lidé unavení a vyčerpaní, kteří touží po odpočinku. Hnědou barvu odmítají ti lidé, kteří touží po aktivním životě, kteří se chtějí odlišit od průměru a být výjimeční. Vyrovnaný člověk má k hnědé obvykle lhostejný vztah.
Hnědá energeticky: Barva země, v kombinaci s oranžovou, žlutou a červenou je uklidňující a podporuje rekapitulaci, přemítání. Samotná hnědá je rozchodová barva. Pokud se Váš partner/partnerka/zaměstnanec začne náhle oblékat do hnědé, je jen otázkou času, kdy odejde.

Šeď

Šeď dle psychologů: je neutrální, neživotná. Ten, kdo preferuje tuto barvu, prozrazuje, že o sobě nechce nic prozradit, že mu vyhovuje postoj nezúčastněného pozorovatele, je to alibista utíkající před nutností zaujímat stanoviska, ale může to být i člověk, který je příliš unavený. Ten, kdo šeď odmítá, touží po vzrušení a dobrodružství, po barvitém životě.
Šeď energeticky: slabší sestra černé, ale neumí zdaleka tak dobré ochrany, jako černá. Z hlediska energií bych šedou zrušila a nahradila ji stříbrnou, to je barva zemských energií a podporuje racionální myšlení.

Černá

Černá dle psychologů: je barvou protestu a vzdoru. Pokud někdo dává přednost černé barvě, dává tím najevo, že odmítá svůj úděl. Pokud v testu někdo preferuje černou, upozorňuje tím na nějaký závažný vnitřní konflikt.
Černá energeticky: Jdete do společnosti, bude tam moc lidí, moc energií, potřebujete ochranný štít, vezměte si černou. Černá je silně ochranná barva,ale pozor, nepustí nic k Vám, ani od Vás. Volit černé logo je náročné. V tu chvíli máte logo sami pro sebe a jdete na věc silou, černé logo nevyužívá síly barev a vše co chcete říci, musíte nahlas a jasně komunikovat. Z černého loga nikdo podvědomě nic nevyčte. Navíc vzbuzuje zeď, kterou klienti musí překročit při cestě za Vámi.

Označeno v Nezařazené